back to top

izvjesce

Godišnje izvješće o radu službenih laboratorija za 2011. godinu

01/03/2013 14:54

Ministarstvo poljoprivrede u suradnji s Hrvatskom agencijom za hranu izradilo je Godišnje izvješće o radu službenih laboratorija za 2011. godinu, na temelju prikupljenih i obrađenih podataka svih službenih laboratorija za 2011. godinu.
Službeni laboratoriji analiziraju uzorke hrane i hrane za životinje prikupljene tijekom provođenja službenih kontrola. Godišnje izvješće sadrži ukupan broj uzoraka zaprimljenih od pojedinih inspekcija te broj izvršenih analiza podijeljenih na mikrobiološke, kemijske, fizikalne i radiološke parametre.
U 2011. godini ukupno je uzorkovano 21 670 uzoraka hrane i hrane za životinje, na kojima je izvršeno ukupno 182 414 analiza.
Službeni laboratoriji koji su provodili ispitivanja uzoraka uzetih tijekom provođenja službenih kontrola u 2011. godini ovlašteni su od strane Ministarstva poljoprivrede, temeljem Pravilnika o ovlašćivanju službenih i referentnih laboratorija za hranu i hranu za životinje (NN 86/10, NN 07/11) te su dužni Ministarstvu poljoprivrede i Hrvatskoj agenciji za hranu dostaviti godišnje izvješće do kraja veljače naredne godine.
Izvješće u cijelosti pogledajte na  http://www.hah.hr/pdf/izvjesce_laboratorija_za_2011_godinu.pdf

Preporučite nas: