back to top

Anne-Laure Gassin

Gassin Anne-Laure
Uprava za zdravlje i sigurnost hrane (SANTE)
Europska komisija
Brussels, Belgija

27/09/2018 11:11

Anne-Laure Gassin pridružila se Europskoj komisiji 2013. godine, gdje radi na razvoju politike sprječavanja otpada od hrane. Od 2003. godine, u Europskoj agenciji za sigurnost hrane (EFSA), obnašala je dužnost direktorice za komunikacije, gdje je razvila i implementirala EFSA-inu strategiju komunikacije rizikom.

Prije toga, više od 15 godina provela je u tvrtki Kellogg, gdje je radila na poslovima komunikacije vezane za prehranu (nutrition communication) te znanstvenim i regulatornim poslovima.

1981. godine diplomirala je biologiju na Sveučilištu Harvard, a magistarsku diplomu u području medicinskog managementa i marketinga stekla je 1987. godine na École Supérieure de Commerce u Parizu.

Preporučite nas: