back to top

Food Congres

FoodTech 2018 event:
4. međunarodni kongres “Kvaliteta, tehnologija i sigurnost hrane” i 18. međunarodni simpozij “Tehnologija hrane za životinje”
Novi Sad, Srbija
23.-25. listopada 2018.

20/02/2018 12:54

Više informacija o skupu pročitajte ovdje.

Novi rok za slanje sažetaka je 1. kolovoza 2018.

Preporučite nas: