back to top

inspekcija-mesa

EFSA završila reviziju postupaka u inspekciji mesa i preporučila poboljšanja

09/07/2013 8:48

Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) završila je reviziju postupaka u inspekciji mesa te je, na zahtjev Europske komisije, izdala preporuke za poboljšanje postojeće prakse čime je na znanstvenoj osnovi osigurala mogućnost za modernizaciju inspekcija diljem EU.

Modernizacija je potrebna jer tradicionalna praksa inspekcije nije uvijek pogodna za otkrivanje glavnih bioloških opasnosti porijeklom iz mesa, kao što su Campylobacter i Salmonella ili kontaminacije kemijskim tvarima, poput postojanih organskih onečišćivača ili zabranjenih tvari.

EFSA je identificirala i rangirala biološke i kemijske opasnosti porijeklom iz mesa prema riziku za javno zdravstvo, za sve obuhvaćene vrste životinja za proizvodnju mesa. Nastavno na dva prijašnja mišljenja vezana za provođenje inspekcije kod svinja i peradi, objavljena 2011. i 2012. godine, EFSA je objavila četiri znanstvena mišljenja koja daju preporuke o postupcima inspekcije kod goveda, ovaca i koza, divljači iz uzgoja i domaćih kopitara poput konja.

“Ovaj rad će biti potpora upraviteljima rizikom u smanjenju rizika za javno zdravstvo u bitnom koraku u lancu proizvodnje mesa” navodi Catherine Geslain-Lanéelle, izvršna direktorica EFSA-e.

Više detalja pogledajte na:

http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/130627a.htm

Preporučite nas: