back to top

EFSA-logo

EFSA: rizik za potrošače od ostataka pesticida u hrani i dalje nizak

02/05/2017 14:11

Kao što najnoviji podaci pokazuju, hrana konzumirana u EU i dalje u većini slučajeva ne sadrži ostatke pesticida ili su oni prisutni u količinama koji ne prelaze zakonski dopuštene razine. Posljednji EFSA-in izvještaj otkriva kako je u preko 97 % uzoraka hrane prikupljenih u EU tijekom 2015. godine količina pesticida bila u okviru zakonski dopuštenih razina, uz više od 53 % uzoraka koji nisu sadržavali mjerljive ostatke pesticida. Brojke su u skladu s vrijednostima zabilježenim u 2014. godini.

Ključne napomene iz izvještaja:

  • U 2015. godini u zemljama koje su prijavljivale podatke, analiziran je 84 341 uzorak na ukupno 774 pesticida.
  • Većina je uzoraka (69,3 %) prikupljena iz zemalja članica EU, Islanda i Norveške; 25,8 % obuhvaćenih proizvoda uvezeno je iz trećih zemalja. Podrijetlo preostalih uzoraka nije poznato.
  • 97,2 % analiziranih uzoraka bili su u okviru dopuštenih razina koje su u skladu s EU legislativom. 53,3 % ispitanih uzoraka nije sadržavalo mjerljive ostatke, dok je 43,9 % uzoraka sadržavalo ostatke koji nisu prelazili zakonski dopuštene razine.
  • U 5,6 % uzoraka prikupljenih iz zemalja izvan EU, razine su prelazile zakonski dopuštene granice, što je manje od 6,5 % uzoraka iz 2014. godine.
  • Za proizvode podrijetlom iz zemalja članica EU i Europskog gospodarskog prostora (EEA), zakonski dopuštene razine su prijeđene kod 1,7 % uzoraka, što je blagi porast u odnosu na prošlu godinu (1,6 %).
  • Od uzoraka hrane namijenjene dojenčadi i maloj djeci, 96,5 % uzoraka nije sadržavalo ostatke pesticida ili su oni bili u okviru zakonski dopuštenih razina.
  • 99,3 % uzoraka organske hrane nije sadržavalo ostatke pesticida ili su oni bili u okviru zakonski dopuštenih razina.
  • Većina uzoraka proizvoda životinjskog podrijetla (84,4 %) nisu sadržavali mjerljive ostatke pesticida.

 

EFSA izvještaj o ostacima pesticida za 2015. u EU pogledajte na linku:

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2017.4791/epdf

Preporučite nas: