back to top

Jeleni

EFSA: rizici od spongiformne encefalopatije u jelena (chronic wasting disease) u EU

19/01/2017 13:25

Spongiformna encefalopatija u jelena (eng. chronic wasting disease, CWD) vrlo će vjerojatno doći na teritorij Europske unije kao posljedica kretanja životinja iz porodice jelena, kao što su sobovi i losovi, koji se transportiraju ili slobodno kreću iz Norveške u Švedsku i Finsku.

EFSA-in Odbor za biološke opasnosti utvrdio je aktivnosti za praćenje i mjere za sprječavanje unošenja i širenja bolesti unutar EU. Stručnjaci su, također, procijenili nove dokaze o mogućim javno zdravstvenim rizicima.

Što je spongiformna encefalopatija?

CWD je izuzetno zarazna i smrtonosna bolest mozga kod životinja koja pripada skupini bolesti poznatih kao transmisivne spongiformne encefalopatije (TSE). Smatralo se kako je ograničena na jelene, kanadske jelene (wapiti) i losove u Sjevernoj Americi i Južnoj Koreji, no u travnju i svibnju 2016. godine otkrivena je kod jednog divljeg soba i jednog divljeg losa u Norveškoj. To je bio prvi put da je bolest otkrivena u Europi i kod sobova u divljini.

Rizici za javno zdravstvo i mjere sprječavanja

EFSA-ini znanstvenici pretpostavljaju da ljudi mogu konzumirati zaraženo meso u područjima gdje je bolest prisutna. Međutim, zaključili su kako trenutno nema znanstvenih dokaza da se ljudi mogu zaraziti konzumacijom mesa zaraženih životinja.

U EFSA-inom mišljenju predlaže se trogodišnji sustav praćenja kako bi se otkrilo je li prisutna bolest, kojim bi se obuhvatilo osam zemalja. U mišljenju je, također, naveden niz mogućih mjera za sprječavanje i kontrolu bolesti, namijenjenih upravljačima rizikom, koje imaju za cilj smanjenje kontakta među životinjama, smanjenje gustoće populacije jelena i povećanje svijesti o bolesti.

Znanstveno mišljenje o spongiformnoj encefalopatiji u jelena

Preporučite nas: