back to top

Krave

EFSA: Procjena revizije monitoringa GSE-a u Hrvatskoj

10/03/2016 15:10

Europska komisija (EK) povoljno je procijenila implementaciju sustava monitoringa GSE u HR, identifikaciju i sustav sljedivosti goveda i zabranu hrane za životinje (the feed ban) te odlučila kako se EU26 može smatrati jedinstvenom epidemiološkom jedinicom. EU26 obuhvaća sve zemlje članice Europske Unije osim Bugarske i Rumunjske.

Hrvatska je predala zahtjev EK za reviziju nacionalnog programa monitoringa goveđe spongiformne encefalopatije (GSE) u siječnju 2015. godine. EK zatražila je od Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA) znanstvenu i tehničku pomoć za procjenu provedivosti predloženog izmijenjenog programa monitoringa GSE u Hrvatskoj (za otkrivanje klasičnih i atipičnih sojeva GSE-a) s uspostavljenom prevalencijom od najmanje jedan slučaj na 100 000 životinja u populaciji odraslih goveda u skupini zemalja EU26 (EU25 i Hrvatska).

Temeljem ove revizije u Hrvatskoj će se prestati s testiranjem zdravih zaklanih goveda, dok će se testiranje nastaviti na svim govedima koja su identificirana kao „rizična“ u sklopu aktivnog nadzora (npr. klanja goveda iz nužde i kod sumnje na bolest kod ante mortem pregleda kod goveda starijih od 36 mjeseci), te u svim klinički sumnjivim slučajevima na trasmisivne spongiformne encefalopatije (TSE) do kojih se došlo pasivnim nadzorom.

Podaci koji se odnose na EU26 ažurirani su za primjenu „Modela praćenja goveđe transmisivne spongiformne encefalopatije“ (Cattle Transmissible Spongiform Encephalopathies Monitoring Model – C-TSEMM), koji je razvijen za procjenu učinkovitosti različitih sustava monitoringa GSE-a u goveda, te je prethodno primjenjivan za slične procjene. Ovaj model omogućava procjenu uspostavljene prevalencije u skupini zemalja koje imaju isti sustav monitoringa.

Trenutni EU25 sustav monitoringa sposoban je utvrditi GSE u uspostavljenoj prevalenciji od najmanje jednog slučaja na 3 769 555 goveda iz odrasle populacije, što je niže od zahtijevanog minimuma (1 na 100 000). Uvrštavanjem Hrvatske u EU25 epidemiološku jedinicu (EU26), pretpostavlja se sposobnost utvrđivanja GSE u uspostavljenoj prevalenciji od najmanje jednog slučaja na 3 789 838, čime bi se povećala osjetljivost sustava na razini EU26 u odnosu na trenutni EU25 sustav nadzora.

Nadalje se preporuča: primjena C-TSEMM modela na godišnjoj osnovi s ažuriranim podacima; praćenje podatka u državama članicama EU kako bi se procijenila pokrivenost nadzora; te utvrđivanje nedostatka koji utječu na ukupnu osjetljivost sustava monitoringa.

EFSA-ino znanstveno izvješće Procjena revizije programa praćenja BSE-a u Hrvatskoj u cijelosti pogledajte ovdje.

Preporučite nas: