back to top

EFSA logo

EFSA poziva promatrače na 59. plenarni sastanak Znanstvenog odbora za onečišćivače u prehrambenom lancu

11/04/2013 8:06

S ciljem što boljeg razumijevanja znanstvenog rada EFSA-e i pružanja mogućnosti interakcije s njenim stručnjacima, a sukladno njenim temeljnim načelima otvorenosti i transparentnosti, EFSA poziva promatrače na 59. plenarni sastanak Znanstvenog odbora za onečišćivače u prehrambenom lancu.
Sastanak će se održati 15. – 17. svibnja 2013., u prostorima EFSA-e, Parma, Italija, a zainteresirani promatrači se mogu prijaviti putem obrasca. Rok za prijavu je 2. svibnja 2013.

Više informacija pogledajte na:
http://www.efsa.europa.eu/en/events/event/130515b.htm

Preporučite nas: