back to top

EFSA logo

EFSA poziva nove stručnjake u dva znanstvena odbora

03/05/2013 8:21

Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) je objavila poziv za obnovu članstva Znanstvenog odbora za prehrambene aditive i izvore nutrijenata dodane hrani i Znanstvenog odbora za predmete koji dolaze u neposredan dodir s hranom, enzime, arome i pomoćne tvari u procesu proizvodnje.

EFSA-ini znanstveni odbori se sastoje od nezavisnih znanstvenika sa sveučilišta, istraživačkih institucija i nacionalnih institucija iz sustava sigurnosti hrane koji pružaju nezavisne znanstvene savjete u obliku znanstvenih mišljenja. Znanstvena mišljenja se objavljuju u časopisu EFSA Journal.

Kandidati trebaju imati iskustva u znanstvenoj procjeni rizika te dokazanu znanstvenu izvrsnost u područjima toksikologije, kemije, procjene izloženosti kroz prehranu, prehrambene tehnologije i sl.

Članovi znanstvenih odbora se biraju na mandat od tri godine, s početkom u srpnju 2014. godine.

Zainteresirani stručnjaci se mogu prijaviti putem online obrasca. Rok za prijavu je 17. lipnja 2013.

Više informacija o prijavi pogledajte na:

http://www.efsa.europa.eu/en/scpanels/memberscall2011.htm

Preporučite nas: