back to top

Jaja

EFSA: Pojava salmoneloze u većem broju zemalja

28/10/2016 8:12

Sedam zemalja prijavilo je pojavu oboljenja ljudi uzrokovanu bakterijom Salmonella Enteridis (ukupno 112 potvrđenih i 148 vjerojatnih slučajeva) u vremenu između 1. svibnja i 12. listopada ove godine.

Slučajeve salmoneloze prijavile su Belgija, Danska, Luksemburg, Nizozemska, Norveška, Švedska te Velika Britanija, dok je Hrvatska dodatno prijavila niz slučajeva vjerojatno povezanih s navedenim izbijanjem bolesti, uključujući jedan smrtni slučaj.

Metodom sekvenciranja cijeloga genoma, ispitivanjem hrane i okoliša te identifikacijom izvora zaraze ustanovljena je poveznica između centra za pakiranje jaja u Poljskoj i navedenih izbijanja bolesti. Dokazi sugeriraju kako su jaja i proizvodi od jaja najvjerojatniji izvor zaraze.

Nadležna tijela u Poljskoj i zemlje članice u koje su sumnjiva jaja uvezena, zaustavile su daljnju distribuciju.

Kako bi se spriječilo daljnje izbijanje bolesti i omogućila brza identifikacija potencijalnih novih slučajeva, Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC) i Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) preporučile su zemljama članicama EU pojačanje nadzora.

Pogođene zemlje trebale bi nastaviti izmjenjivati informacije o epidemiološkim, mikrobiološkim i okolišnim ispitivanjima, uključujući izdavanje bitnih obavijesti putem Sustava brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje (RASFF) te Sustava ranog upozorenja i odgovora (EWRS) koji predstavlja službeni kanal obavještavanja o prekograničnim prijetnjama.

Prateći opseg i ozbiljnost ovoga događaja, novi zabilježeni slučajevi, također, se moraju prijavljivati u Epidemiološki informacijski sustav za nadzor bolesti koje se prenose hranom i vodom (Epidemic Intelligence Information System for food- and waterborne diseases, EPIS-FWD).

 

Izvješće EFSA-e i ECDC-a: Zajednička brza procjena izbijanja bolesti– Izbijanje bolesti uzrokovano bakterijom S. Enteridis u većem broju zemalja

Preporučite nas: