back to top

EFSA: oralna vakcinacija divljih životinja protiv bjesnoće

17/07/2015 16:53

Oralna vakcinacija lisica i kunopasa protiv bjesnoće efikasna je u kontroli ove bolesti među divljim životinjama u cijeloj Europskoj uniji, zaključuje EFSA.

Bjesnoća se u Europi javlja pretežno među divljim vrstama životinja, a najveći broj slučajeva zabilježen je među lisicama i kunopsima. Stoga je presudna eliminacija bjesnoće u ovih vrsta.

U nadopuni Znanstvenog mišljenja o oralnoj vakcinaciji protiv bjesnoće, stručnjaci iz EFSA-inog odbora za zdravlje i dobrobit životinja utvrdili su kako su redovna vakcinacija i dobra suradnja među susjednim zemljama ključne mjere strategije za kontrolu bjesnoće.

Važne činjenice:

  • Broj prijavljenih slučajeva bjesnoće u divljih životinja u EU pao je s 3748 u 2003. godini na 215 u 2014. godini
  • Broj prijavljenih slučajeva bjesnoće u domaćih životinja pao je s 800 na 65 u 2014. godini
  • Od 2003. Republika Češka, Njemačka, Italija, Austrija, Estonija, Latvija i Litva, stekle su status zemalja slobodnih od bjesnoće.

Znanstveno mišljenje u cijelosti pročitajte ovdje.

 

Situacija u RH

U cilju kontrole i iskorjenjivanja bjesnoće u populaciji lisica, zaštite zdravlje ljudi i domaćih životinja te postizanja statusa zemlje slobodne od bjesnoće u RH, Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstva poljoprivrede provodi kontinuirane akcije oralne vakcinacije lisica. Akcije se provode temeljem Projekta tehničke podrške IPA 2010 Kontinuirana podrška za kontrolu i iskorjenjivanje bolesti životinja u RH.

Zahvaljujući dosadašnjim akcijama oralne vakcinacije lisica, značajno je smanjena prevalencija bjesnoće u lisica u Republici Hrvatskoj. Od 700 pozitivnih nalaza na bjesnoću u lisica u 2011. godini u RH, zahvaljujući provedbi oralne vakcinacije u 2014. godini utvrđen je samo 1 pozitivni nalaz.

Od 2012. godine oralna vakcinacija lisica provodi se na površini cijele zemlje najmanje pet godina u kontinuitetu, a nakon toga sukladno epidemiološkoj situaciji bolesti, sve dok se bolest u potpunosti ne iskorijeni u populaciji divljih i domaćih životinja.

Preporučite nas: