back to top

EFSA: omogućen pristup bazama podataka na javno dostupnoj platformi

22/02/2019 13:59

Omogućivši pristup znanstvenim podacima koji se koriste za procjenu rizika, Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) učinila je značajan iskorak kako bi postala institucija s potpuno javnom bazom podataka. Podaci koji se mogu naći u bazi prikupljeni su programima monitoringa i istraživanja diljem Europske unije.

Sve zemlje članice, pa tako i Hrvatska, imaju mogućnost objave dokumenata u EFSA-inom repozitoriju Knowledge Junction koji na taj način postaju javno dostupni. Repozitorij je uspostavljen s ciljem poboljšanja dostupnosti, transparentnosti, i mogućnosti ponovnog korištenja dokaza u provođenju procjene rizika iz područja sigurnosti hrane i hrane za životinje.

Platforma je uspostavljena s ciljem dijeljenja podataka iz područja kao što su prehrambene navike, ostaci pesticida u hrani, kemijski kontaminanti i aditivi u hrani, epidemije bolesti koje se prenose hranom i antimikrobna rezistencija.

Mary Gilsenan, voditeljica Odjela za upravljanje podacima EFSA-e, izjavila je: „Učiniti ove podatke javnima predstavlja značajnu prekretnicu za države članice koje dostavljaju jako puno podataka koje koristimo, ali i za samu EFSA-u. Po prvi puta, istovremeno imamo mogućnost objaviti znanstveni dokument i sve podatke koje smo koristili u procjeni. Proces objavljivanja događat će se u realnom vremenu, usporediv je i dostupan.“

Knowledge Junction je repozitorij koji se nalazi na Zenodo platformi i pristup je, putem web pretraživača, omogućen svima. U repozitoriju možete pronaći objavljene i znanstvene i stručne dokumente iz naše zemlje.

 

Preporučite nas: