back to top

Efsa nova zgrada

EFSA objavila Godišnje izvješće za 2015. godinu : rad u interesu europskih potrošača

15/04/2016 15:04

EFSA je objavila Godišnje izvješće za 2015. godinu. Uz navedeno izvješće, objavljena je i revidirana verzija EFSA-inog programskog dokumenta za razdoblje 2016. – 2019. Dokument odražava nove strateške smjernice u narednom periodu, temeljene prvenstveno na jačanju suradnje s državama članicama i drugim međunarodnim partnerima, kako bi se osigurala usklađenost u procjeni rizika, koja počiva na principima transparentnosti te uključivanju svih dionika, s ciljem povećanja povjerenja u sustav sigurnosti hrane Europske unije.

EFSA je isporučila impresivan znanstveni rad tijekom 2015. godine, s više od 600 znanstvenih izlaznih dokumenata koji pokrivaju pitanja duž cijelog prehrambenog lanca. Na taj način, doprinijela je donošenju odluka utemeljenih na znanstvenim dokazima, s ciljem zaštitite europskih potrošača.

Napravljane su i značajne promjene u načinu na koji EFSA obavlja svoj posao. Agencija je testirala nove metodologije u korištenju znanstvenih dokaza i izradila nove smjernice o tome kako procijeniti i komunicirati znanstvene nesigurnosti.

Više informacija možete pročitati ovdje, a dokumenti u cijelosti su dostupni u nastavku.

EFSA godišnje izvješće aktivnosti za 2015. godinu

Programski dokument 2016 -2019.

Preporučite nas: