back to top

Ovca i krava

EFSA: niska incidencija TSE u EU

07/12/2016 9:51

EFSA je objavila prvo zbirno izvješće monitoringa transmisivnih spongiformnih encefalopatija (TSE) koje obuhvaća podatke o pojavnosti goveđe spongiformne encefalopatije (GSE) u goveda i grebeža u ovaca i koza (dvije bolesti koje se ubrajaju u TSE) za 2015. godinu, prikupljene u svim državama članicama EU, Islandu, Norveškoj i Švicarskoj. Do sada je izvješća o TSE-u sastavljala Europska komisija.

TSE je skupina bolesti koje djeluju na mozak i živčani sustav životinja i ljudi. Osim u slučaju klasične GSE, nema znanstvenih dokaza da se drugi oblici TSE mogu prenijeti na ljude.

U zemljama članicama EU otkriven je manji broj slučajeva GSE u goveda, no niti jedan nije ušao u prehrambeni lanac.

Glavni rezultati:

–   prijavljeno je 5 slučajeva GSE u goveda od 1,4 milijuna ukupno testiranih životinja u EU,
–   prijavljeno je 641 slučajeva grebeža u ovaca (319 638 testiranih životinja) i 1 052 u koza (135 857 testiranih).

Izvješće u cijelosti pogledajte na web stranici EFSA-e.

 

Situacija u RH u 2015. godini

U RH je na GSE testirano ukupno 29 445 goveda i svi rezultati su bili negativni. Aktivnim monitoringom populacije odraslih goveda starijih od 2 godine testirano je:

  • 7 343 životinja iz skupine rizičnih goveda kojoj pripadaju:
  • goveda koja nisu zaklana za ljudsku prehranu (uginula stoka, fallen stock), nego su uginula ili usmrćena na gospodarstvu (osim goveda usmrćenih u okviru suzbijanja epidemije odnosno iskorjenjivanja bolesti) te uginula ili usmrćena tijekom prijevoza ili u klaonici,
  • koja su zaklana iz nužde odnosno upućena na prisilno (hitno) klanje od strane veterinara nakon nesreće ili zbog ozbiljnih fizioloških ili funkcionalnih poremećaja, uključujući poremećaje središnjeg živčanog sustava,
  • koja, pri ante mortem pregledu, pokazuju kliničke znakove zarazne bolesti ili znakove na temelju kojih se može posumnjati da su zaražene ili pokazuju fiziološke ili funkcionalne poremećaje, uključujući poremećaje središnjeg živčanog sustava,
  • 22 100 zdravih životinja namijenjenih redovnom klanju,
  • 2 životinje koje su bile sumnjive na GSE, no daljnjim laboratorijskim testiranjima nisu potvrđeni pozitivni nalazi.

 

U RH, u 2015. godini nije bilo stada ovaca ni koza zaraženih grebežom. U nezaraženim stadima je na grebež testirano ukupno 1 618 ovaca i 508 koza.

Zabilježen je jedan slučaj atipičnog grebeža kod ovce koja nije zaklana za ljudsku konzumaciju. Jedan takav slučaj zabilježen je i u 2013. godini.

Podsjećamo kako je početkom 2016. godine Europska komisija (EK) povoljno procijenila implementaciju sustava monitoringa GSE u HR o čemu više pročitajte ovdje.

Preporučite nas: