back to top

efsa-logo

EFSA: najnovija znanstvena otkrića o materijalima u dodiru s hranom

21/01/2016 11:06

EFSA-ini stručnjaci preporučuju poboljšanje procjene sigurnosti za tvari koje se koriste u materijalima u dodiru s hranom, kao i uvođenje sveobuhvatnijeg pristupa procjeni izloženosti potrošača, posebno za dojenčad i malu djecu. EFSA namjerava ažurirati Upute o potrebnim podacima za procjenu tih tvari.

Dr. sc. Laurence Castle, član EFSA-inog Odbora za materijale u dodiru s hranom (CEF) i predsjednik radne skupine za izradu znanstvenog mišljenja, navodi „Ovo znanstveno mišljenje predstavlja najnovija znanstvena otkrića koja utječu na procjenu izloženosti potrošača tvarima koje migriraju iz materijala u dodiru s hranom, slojevit pristup njihovoj procjeni sigurnosti te zahtjeve za toksikološkim podacima i razmatranje migracije ne-namjerno dodanih tvari“.

Neki od glavnih zaključaka i preporuka mišljenja su:

• Identifikacija i evaluacija svih tvari koje migriraju treba se više usredotočiti na gotove materijale i proizvode, uključujući proizvodni proces, nego na tvari koje se koriste.

• Kako bi bolje procijenili izloženost potrošača, EFSA-ini stručnjaci predlažu postavljanje četiri određene kategorije hrane prema prehrambenim navikama dojenčadi i male djece, koje su otprilike 9, 5, 3 i 1.2 puta više od trenutno postavljene konzumacije (tj. 17 g/kg tjelesne mase po danu). Korištenjem ovako zadanih kategorija omogućit će se veća razina zaštite potrošača, posebno dojenčadi i male djece.

• Količina potrebnih podataka o toksičnosti treba biti povezana s očekivanom izloženosti ljudi. EFSA-in Odbor za materijale u dodiru s hranom predlaže tri razine praga izloženosti ljudi, a to su 1.5, 30 i 80 µg/kg tjelesne mase po danu, što zahtjeva dodatne podatke o toksičnosti. To vrijedi, u načelu, za sve tvari koje migriraju, odnosno namjerno i ne-namjerno dodane tvari (uključujući oligomere).

• Ispitivanje genotoksičnih tvari koje se koriste u materijalima u dodiru s hranom treba biti obvezno, čak i ako njihova migracija u hranu dovodi do niske izloženosti. Alternativne metode testiranja na životinjama mogu povećati važnost za procjenu sigurnosti za ne-namjerno dodane tvari.

EFSA-ini su stručnjaci, prilikom završavanja mišljenja, uzeli u obzir komentare dionika prikupljene tijekom javnih konzultacija.

Sljedeći korak u ovom procesu treba poduzeti Europska komisija koja treba razgovarati s nadležnim tijelima u državama članicama EU o utjecaju ovih zaključaka na upravljanje rizikom. Komisija će tada savjetovati EFSA-u o potrebnim razinama zaštite potrošača. EFSA će te preporuke koristiti za razvoj Uputa o potrebnim podacima prilikom prijava za procjenu sigurnosti tvari u materijalima u dodiru s hranom.

Znanstveno mišljenje i tehničko izvješće o javnim konzultacijama dostupni su u nastavku:

• Znanstveno mišljenje: Najnovija otkrića u procjeni rizika od kemijskih tvari u hrani i njihov potencijalni utjecaj na procjenu sigurnosti tvari koje se koriste u materijalima u dodiru s hranom

• Tehničko izvješće: Javne konzultacije o nacrtu znanstvenog mišljenja o “najnovija otkrića u procjeni rizika od kemijskih tvari u hrani i njihov potencijalni utjecaj na procjenu sigurnosti tvari koje se koriste u materijalima u dodiru s hranom

Preporučite nas: