back to top

EFSA konferencija 2018: Znanost, hrana, društvo
Parma, Italija
18.-21. rujna 2018.

13/04/2018 14:42

Sudjelovanje na konferenciji je besplatno, a rok za prijave je 30. lipnja 2018. ili do popunjena kapaciteta.

Više informacija o konferenciji pročitajte na službenim web stranicama.

Preporučite nas: