back to top

efsa-corporatebrochure-hr

EFSA izdala novu brošuru
„Od polja do stola – znanost u zaštiti potrošača“

15/03/2013 15:38

Od polja do stola – znanost u zaštiti potrošača” naziv je nove EFSA-ine brošure koja daje sažet pregled EFSA-ine uloge u sustavu sigurnosti hrane Europske unije. Brošura na jednostavan i poučan način prikazuje kako znanstveni savjeti, koje EFSA pruža upraviteljima rizikom, podupiru mnoge zakone i propise s ciljem zaštite europskih potrošača od rizika porijeklom iz hrane – od polja do stola.

Brošura je prevedena na 30 jezika. Hrvatska agencija za hranu kao EFSA-ina kontakt točka za Hrvatsku je sudjelovala u pripremi ove brošure na hrvatskom jeziku, a koju možete pregledati na slijedećem linku: www.hah.hr/EFSA/efsacorporatebrochure_hr.pdf

EFSA-inu brošuru „Prekogranična suradnja na području sigurnosti hrane” također možete pregledati na našim stranicama: www.hah.hr/EFSA/foodsafetycooperation_hr.pdf

Preporučite nas: