back to top

RARA

EFSA-ino Savjetodavno vijeće poziva na povećanje javnih ulaganja u istraživanja sigurnosti hrane

08/02/2018 13:38

U zajedničkoj izjavi Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA) i Savjetodavnog vijeća EFSA-e, koje je zaduženo za strateško savjetovanje EFSA-e o znanstvenim pitanjima, a čiji je član i ravnateljica HAH-a, Andrea Gross-Bošković, naglašena je važnost povećane suradnje između ulagača, agencija Europske unije i nacionalnih partnera u istraživanjima u području sigurnosti hrane. Ova izjava potpisana je u okviru 67. sastanka Savjetodavnog vijeća, a HAH, zajedno s nacionalnim tijelima nadležnima za sigurnost hrane iz ostalih 27 država članica EU, te Islandom i Norveškom, dio je ove inicijative.

Izjava je objavljena dan prije EFSA-ine prve konferencije o istraživanjima vezanim za procjenu rizika (Risk Assessment Research Assembly – RARA) u Utrechtu, sa svrhom davanja potpore i stimuliranja novih udruživanja i formiranja konzorcija, kroz djelovanje nacionalnih EFSA Focal Point-a te izrade nacionalnih planova temeljenih na znanju i istraživačkim kapacitetima, kao i prijenosu znanja i treninzima za sve zainteresirane u području procjene rizika.

EFSA-ina Strategija 2020 temelji se na suradnji sa strateškim partnerima te identificiranju glavnih istraživačkih potreba. Nacionalne institucije u području procjene rizika, zajedno s EFSA-om, izradile su tijekom protekle 3 godine dokument EU Risk Assessment Agenda (EURAA) u kojem su identificirani prioriteti za buduće zajedničke projekte.

Konferencija je okupila oko 200 predstavnika nacionalnih istraživačkih organizacija, ulagača i kreatora politike EU-a, s ciljem razmjene ideja te kako bi razmotrili mogućnosti za nova istraživanja u području sigurnosti hrane.

Govoreći prije same konferencije izvršni direktor EFSA-e Bernhard Url je naglasio: “Postoji snažna potreba za izgradnjom sustava javnog financiranja u istraživanju sigurnosti hrane. Ne smijemo zaboraviti da istraživanja i inovacije među državama članicama i unutar njih u konačnici utječu na procjene rizika koje provodimo na razini EU-a te su temelj politika javnog zdravstva u Europi“.

Više informacija o samoj inicijativi i zajedničku izjavu u cijelosti pročitajte na EFSA-nim web stranicama.

Glavni zaključci RARA konferencije dostupni su ovdje.

Preporučite nas: