back to top

EFSA logo

EFSA: Info sekcija o prijavi pesticida – tehnički sastanak s dionicima na temu Vodiča za dermalnu apsorpciju
Parma, Italija
27.-28. rujna 2017.

07/07/2017 9:24

Rok za prijave je 24. srpnja 2017.

Više informacija o skupu pročitajte na službenoj web stranici.

Preporučite nas: