back to top

EFSA-logo

EFSA-in znanstveni kolokvij „Alat OMICS u procjeni rizika: trenutno stanje i idući koraci“
Berlin, Njemačka
24.-25. travnja 2018.

13/02/2018 12:12

Rok za prijave je 12. ožujka 2018.

Više informacija o skupu pročitajte na EFSA-inim web stranicama.

Preporučite nas: