back to top

EFSA-logo

EFSA-in tehnički sastanak s dionicima vezano za prijavu nove hrane
Parma, Italija
6. ožujka 2017.

27/01/2017 11:02

Cilj sastanka je znanstvena rasprava o zahtjevima koje su postavljeni u EFSA-iniom vodiču za pripremu i prezentiranje prijave za autorizaciju nove hrane i za notifikaciju i prijavu za autorizaciju tradicionalne hrane iz trećih zemalja.

Sastanak je namijenjen svim dionicima zainteresiranim za procjenu rizika u području nove hrane: predstavnicima industrije, nadležnih institucija, akademskoj zajednici, javnim i privatnim istraživačkim institutima, nevladinim organizacijama i sl.

Rok za prijavu je 3. veljače 2017.

Više informacija o sastanku možete pročitati na EFSA-inim web stranicama.

Preporučite nas: