back to top

EFSA i ECDC: Zajednička brza procjena pojave bolesti na području više država, uzrokovane bakterijom Salmonella Agona u dojenačkoj formuli

18/01/2018 13:08

Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC) i Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) obavili su brzu procjenu pojave bolesti na području više država, uzrokovane bakterijom Salmonella Agona u dojenačkoj formuli.

Pojave oboljenja djece povezanih s bakterijom Salmonella Agona, nakon konzumacije mliječne formule (mlijeko u prahu) u tijeku je u Francuskoj od kolovoza 2017. godine. Od 11. siječnja 2018. godine, oboljenja su se pojavila kod 39 dojenčadi (djeca <1 godine starosti). Od ukupnog broja oboljelih, u Francuskoj je zabilježeno 37 slučajeva, te jedan u Španjolskoj (potvrđeno sekvenciranjem ukupnog genoma) i jedan u Grčkoj, za koji se smatra povezanim s ovim događajem na temelju prisutnosti rijetke biokemijske karakteristike izolata.

Temeljem dostupnih dokaza, dobivenih nakon provedenih epidemioloških istraživanja u ljudi te utvrđivanjem sljedivosti hrane, sedam različitih robnih marki formule za dojenčad iz jedne proizvođačke tvrtke u Francuskoj identificirano je kao prijenosnik (vehikulum) infekcije.

Rezultati provedenih istraživanja pokazali su kako su od 15. siječnja 2018. godine povučeni proizvodi distribuirani u 13 zemalja Europske unije (Belgija, Bugarska, Cipar, Češka, Francuska, Grčka, Irska, Nizozemska, Rumunjska, Slovenija, Slovačka, Španjolska i Ujedinjeno Kraljevstvo) i 54 treće zemlje.

Većini proizvodnih šarži uključenih u istragu još nije prošao datum isteka roka. Međutim, značajne aktivnosti nadležnih tijela, poput opoziva i povlačenja proizvoda za dojenčad, zabrane izvoza i zabrane stavljanja proizvoda na tržište, koje nadležna tijela u Francuskoj provode od početka prosinca 2017. godine, vjerojatno će smanjiti rizik infekcije ljudi. Međutim, iako se navedene aktivnosti intenzivno provode, moguća je pojava novih slučajeva.

Temeljem dostupnih podataka ECDC i EFSA procijenili su prijetnju za građane EU-a. Dojenčad i vrlo mala djeca najviše su izloženi riziku od infekcije i razvoja teških bolesti, što može zahtijevati hospitalizaciju. Osobe koje rukuju s formulama za dojenčad (roditelji, rođaci, skrbnici) također mogu biti izloženi riziku infekcije, iako s manjim rizikom za razvoj teške bolesti, osim ako imaju oslabljen imunološki sustav.

Kako bi se spriječile infekcije uslijed korištenja dojenačkih formula, kako kod dojenčadi, tako i kod osoba koje rukuju s formulama za dojenčad, nadležna tijela u državama članicama EU trebala bi razmotriti davanje sljedećih savjeta javnosti:

• ne koristiti bilo koju od dojenačkih formula uključenih u ove slučajeve pojave oboljenja;
• pranje ruku prije i nakon pripreme obroka;
• korištenje kipuće vode koja nije ohlađena ispod 70 °C prije dodavanja dojenačkoj formuli;
• obroci se ne smiju pripremiti unaprijed, a sadržaj bočice koji nije konzumiran unutar dva sata od pripreme treba baciti.

Skrbnike djece koja su konzumirala mliječne proizvode i kod kojih se pojavio proljev treba savjetovati da kontaktiraju nadležnog liječnika. O svim slučajevima oboljenja uzrokovanih s bakterijom S. Agona treba obavijestiti nacionalne zdravstvene institucije.

Novi slučajevi oboljenja ljudi povezani s ovim događajem i nalazi javno zdravstvenih istraživanja trebali bi biti prijavljeni epidemiološkom informacijskom sustavu za bolesti uzrokovane hranom i vodom i zoonoze (EPIS-FWD).
ECDC i EFSA nastavit će poticati nadležna tijela za sigurnost hrane i javno zdravstvo u pogođenim i ostalim zemljama EU, kako bi nastavili pružati informacije o rezultatima epidemioloških, mikrobioloških i okolišnih istraživanja, uključujući slanje odgovarajućih obavijesti u Sustav brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinja (RASFF) i Sustav ranog upozoravanja i odgovora (EWRS).

RASFF predstavlja službeni sustav EU-a za razmjenu informacija o opasnostima koje se nalaze u hrani, hrani za životinje i trgovini (potencijalno) onečišćenih proizvodnih šarži između država članica EU te za praćenje sljedivosti tih šarži unatrag i unaprijed. EWRS je službeni kanal za prijavu prekograničnih prijetnji za ljude od zaraznih bolesti.
RASFF obavijesti trebaju biti popunjene informacijama o izloženosti hrani iz srodnih slučajeva oboljenja ljudi, kao i informacijama o sljedivosti sumnjivih vrsta hrane pomoću kojih bi se mogli prenositi patogeni uzročnici te analitičkim rezultatima, kako bi se olakšalo praćenje sljedivosti.

Više informacija možete pronaći u zajedničkom dokumentu EFSA-e i ECDC-a:

Joint rapid outbreak assessment – Multi-country outbreak of Salmonella Agona infections linked to infant formula

Preporučite nas: