back to top

EFSA: dobrobit krava muzara na malim farmama

05/06/2015 8:01

EFSA-in Znanstveni odbor za zdravlje i dobrobit životinja izradio je znanstveno mišljenje u kojem je zaključeno kako su čimbenici rizika koji utječu na dobrobit krava na malim farmama jednaki kao i oni koji vrijede za ostale sustave farmi. U znanstvenom mišljenju su razmotreni podaci s malih farmi te predloženi alati za procjenu dobrobiti krava.

Neki od tih čimbenika su učestaliji na malim farmama, npr. čimbenici koji se odnose na upravljanje ispašom (nedostatak skloništa, miješanje stada itd.).
Dobrobit krava na malim farmama može se procijeniti korištenjem istih mjera temeljenih na životinjama tj. odgovora životinja na čimbenike rizika, koje se koriste i kod ostalih sustava farmi. Međutim, te mjere mogu predstavljati određene izazove. Na primjer, obično je zbog manjeg broja krava potrebno duže vremena za prikupljanje odgovarajućeg uzorka za ocjenu pojedine mjere, kao što su ležeći položaj i ponašanje prilikom ustajanja.
„EFSA je razvila elemente za praktičnu procjenu dobrobiti životinja na malim farmama“, izjavila je Christine Fourichon, predsjednica radne grupe za izradu predmetnog znanstvenog mišljenja.
EFSA-ini stručnjaci smatraju kako se male farme, prisutne širom EU, uvelike razlikuju po veličini, poljoprivrednoj praksi, radnoj snazi, načinu certificiranja te uzgoju lokalnih pasmina.
Ovo znanstveno mišljenje dolazi u trenutku sve većeg interesa potrošača za proizvodnju i rukovanje s hranom, osobito za hranu koja je lokalnog podrijetla i proizvedena pod odgovarajućim uvjetima po pitanju dobrobiti životinja. Ovaj rad će pružiti korisne informacije Europskoj komisiji za buduće smjernice i odluke vezane uz dobrobit životinja.

Više informacija pročitajte na:

http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/150609.htm

Preporučite nas: