back to top

Kemikalije u hrani

Drugo EFSA-ino izvješće o kemijskim tvarima u hrani naglašava ključnu ulogu podataka

05/01/2017 11:55

Ostaci pesticida u povrću? Tragovi veterinarskih lijekova u mesu? Kontaminanti u palminom ulju? Novo izvješće EFSA-e donosi temeljit pregled podataka koje su prikupile zemlje članice i EFSA-ini dionici, s ciljem monitoringa i procjene prisutnosti kemijskih tvari u hrani. Ova suradnja pomaže donositeljima odluka u zaštiti zdravlja potrošača na području Europe.

„Ovo izvješće predstavlja dio EFSA-inog rada, koji je od prije javno dostupan, ali ovoga puta u pristupačnijem i zanimljivijem izdanju. Izvješće naglašava ključnu ulogu prikupljanja podataka od strane samih zemalja članica EU i ostalih dionika te sadrži poveznice sa sadržajima na društvenim mrežama koje pokrivaju rad EFSA-e kao i na izvorna znanstvena mišljenja i izvješća iz kojih su podaci preuzeti,“ istaknula je Barbara Gallani, načelnica Odjela za komunikacije i vanjske odnose EFSA-e.

Izvješće se bazira na dva godišnja izvješća – izvješću o ostacima pesticida i veterinarskih lijekova, te izvješću o izloženosti potrošača kontaminantima nastalim tijekom procesa proizvodnje, a koji su u posljednje vrijeme od značajnog interesa za javnost, kao što su akrilamid u hrani te glicidil esteri i 3-MCPD u biljnim uljima i hrani.

Objavljeno izvješće, nastalo na zahtjev Europske komisije, temeljeno je na analizi više od 730 000 uzoraka prikupljenih od 28 članica Europske unije tijekom 2014.-e godine, a ima za cilj bolje informiranje javnosti. U izvješću je naglašen nastavak dosadašnje visoke stope usklađenosti, po pitanju razina ostataka pesticida i veterinarskih lijekova s dozvoljenim granicama, diljem cijele Europske unije. Također, ono pokazuje kako podaci o razinama kontaminanata nastalih tijekom procesa proizvodnje prisutnih u hrani, mogu pomoći donositeljima odluka u pronalasku načina za daljnje smanjenje izloženosti potrošača navedenim tvarima.

Ključna uloga zemalja članica EU i EFSA dionika

Zemlje članice EU i ostali dionici prikupljaju, prate i analiziraju podatke o prisutnosti kemijskih tvari u biljkama, životinjama, hrani i piću. Ovaj posao pomaže nacionalnim i europskim institucijama da budu svjesni situacije na terenu te povećaju efikasnost postojećih kontrola. Također, pomaže im u razumijevanju eventualne potrebe nove sigurnosne procjene kontrolnih mjera te određivanju prioriteta za financiranje budućih istraživanja i aktivnosti prikupljanja podataka.

Preporučite nas: