back to top

Doneseno znanstveno mišljenje HAH-a o prisutnosti žive, olova, kadmija i arsena u akvatičnim organizmima na tržištu Republike Hrvatske

18/12/2014 8:29

Hrvatska agencija za hranu (HAH) na vlastitu je inicijativu izradila Znanstveno mišljenje o prisutnosti žive, olova, kadmija i arsena u akvatičnim organizmima na tržištu Republike Hrvatske.

Akvatični organizmi predstavljaju vrlo značajan izvor kvalitetnih bjelančevina i masnih kiselina te stoga zauzimaju važno mjesto u  ljudskoj prehrani. Na značaj ribljeg mesa u prehrani ukazuje sve veća potražnja za ovom vrstom namirnice i posljedično sve intenzivniji razvoj ribarstva, kako u svijetu, tako i u RH. No u ribama i proizvodima od ribe može se pronaći preko 20 različitih teških metala koji mogu izazvati niz štetnih učinaka na ljudsko zdravlje, a među značajnije ubrajaju se kadmij, olovo, živa i arsen.

Uslijed neizbježne i intenzivne uporabe teških metala u raznim granama suvremene industrijske proizvodnje i urbanih onečišćenja koja doprinose zagađenju okoliša, u današnje je vrijeme nemoguće izbjeći izlaganje teškim metalima. Dostupni znanstveni podaci ukazuju na statistički značajnu korelaciju između voda onečišćenih teškim metalima i količine teških metala u akvatičnim organizmima, odnosno količine teških metala u organizmima njihovih konzumenata.

Zbog sve učestalije konzumacije ribe, pokrenute su brojne studije koje ispituju prisutnost teških metala u pojedinim akvatičnim vrstama kako bi se odredile razine njihove onečišćenosti te posljedično procijenio rizik za zdravlje potrošača uslijed njihove konzumacije. S tim ciljem je HAH proveo istraživanje na 161 uzorku morske i slatkovodne ribe, rakova, školjkaša te glavonožaca. Uzorci su prikupljeni tijekom proljeća i jeseni 2012. i 2013. godine u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku te analizirani na prisutnost kadmija, olova, žive i arsena.

Razmatrajući razinu rizika za ljudsko zdravlje od unosa teških metala konzumacijom istraživanih akvatičnih vrsta zaključeno je kako je razina rizika vrlo niska, a u pojedinim slučajevima i zanemariva.

Cjelokupno Znanstveno mišljenje o prisutnosti žive, olova, kadmija i arsena u akvatičnim organizmima na tržištu Republike Hrvatske pročitajte na:
http://www.hah.hr/upisnik_z_m.php?id=39 

Preporučite nas: