back to top

Doneseno znanstveno mišljenje Hrvatske agencije za hranu o prisutnosti ftalata u hrani

16/12/2014 8:31

Hrvatska agencija za hranu (HAH) na vlastitu je inicijativu izradila Znanstveno mišljenje o prisutnosti ftalata u hrani s ciljem procjene rizika od ovih kontaminanata na zdravlje potrošača u RH.

Ftalati (diesteri ftalatne kiseline) su kemijski spojevi koji se koriste prvenstveno u svrhu poboljšanja savitljivosti različitih vrsta plastika. Njihova prisutnost je otkrivena u prehrambenim proizvodima u koje dospijevaju migracijom iz različitih izvora (okoline, ambalaže, itd.) Tijekom zadnjih desetak godina, ftalati su u fokusu svjetske javnosti zbog mogućih štetnih učinaka, kako na okoliš tako i na ljudsko zdravlje. Ftalati mogu imati toksičan učinak na jetru, bubrege i reproduktivni sustav te mogu djelovati kao endokrini disruptori. Također, mogu oštećivati respiratorni sustav, uzrokujući astmu i upalu sluznice nosa te štetno djelovati na kožu.

Istraživanje prisutnosti ftalata u prehrambenim proizvodima, posebno u krutoj hrani,  prvo je ovakve vrste u Republici Hrvatskoj i predstavlja osnovu za daljnja istraživanja. Za potrebe ovog znanstvenog mišljenja, ftalati u hrani su određivani primjenom vezanog sustava plinske kromatografije i spektrometrije masa (GC-MS). Ukupno su analizirana 43 uzorka različitih prehrambenih proizvoda na prisutnost 7 različitih ftalata.

U 14 uzoraka je utvrđena prisutnost barem jednog ftalata. Slijedom toga je napravljena procjena rizika koja je uključivala izračun izloženosti ftalatima putem prehrane te usporedbu s postavljenim vrijednostima toleriranog dnevnog unosa za pojedine ftalate. Kako su se sve vrijednosti izloženosti kretale unutar vrijednosti toleriranog dnevnog unosa, zaključeno je da ne postoji potencijalan rizik od utjecaja ftalata na zdravlje ljudi u ispitivanim uzorcima hrane.

Cjelokupno Znanstveno mišljenje o prisutnosti ftalata u hrani pročitajte na:

http://www.hah.hr/upisnik_z_m.php?id=41 

Preporučite nas: