back to top

hah logo

Doneseno znanstveno mišljenje HAH-a o označavanju prirodne mineralne vode i izvorske vode navodom „pogodna za pripremu hrane za dojenčad“

30/06/2014 12:28

Hrvatska agencija za hranu (HAH) je na zahtjev Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske izradila znanstveno mišljenje o označavanju prirodne mineralne vode i izvorske vode navodom „pogodna za pripremu hrane za dojenčad” s ciljem postavljanja uvjeta pod kojima se taj navod može koristiti, a koji moraju zadovoljiti određene mikrobiološke i fizikalno-kemijske parametre.

Prema Pravilniku o prirodnim mineralnim, prirodnim izvorskim i stolnim vodama (NN 81/13) u dodatku 4, dozvoljeno je koristiti taj navod, ali uvjeti za njegovo korištenje nisu navedeni. Prema Direktivi 2009/54/EEC, države članice EU mogu na nacionalnoj razini propisati uvjete pod kojima se taj navod može koristiti.

Vrijednosti za mikrobiološke parametre preuzeti su iz Direktive Europske unije o crpljenju i prodaji prirodnih mineralnih voda (2009/54/EEC), koji su određeni na osnovi niza znanstvenih studija i postoje već dugi niz godina bez uočenih posljedica na zdravlje ljudi.

Kemijski parametri, koji su razmatrani pri donošenju predmetnog znanstvenog mišljena, su: akrilamid, aluminij, amonijak, antimon, arsen, bakar, barij, benzen, benzo(a)piren, bor, bromati, cijanidi, cink, 1,2 dikloretan, epiklorhidrin, fluoridi, jod, kadmij, kalij, kloridi, krom, magnezij i kalcij, mangan, natrij, nikal, nitrati i nitriti, olovo, policiklički aromatski ugljikovodici, pesticidi, radioaktivnost, selen, sulfati,  tetrakloreten, trikloreten, trihalometani, vinil klorid, željezo i živa.

Za svaku kemijsku tvar načinjena je procjena rizika na način da se uzela u obzir opasnost koju ona predstavlja, kao i toksikološke referentne vrijednosti usvojene od strane međunarodnih tijela.

Za dnevni unos vode, koja može sadržavati određenu kemijsku tvar za koju se određuje maksimalno dopuštena koncentracija (MDK), korišteni su podaci Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) koja kod odraslih osoba koristi vrijednost za dnevni unos vode od 2 L/dnevno, za djecu 1 L/dnevno te za dojenčad 0,75 L/dnevno. Uzeti su u obzir svi izvori unosa određene kemijske tvari, putem vode, hrane i zraka, kojima dojenčad može biti izložena. U razmatranje su, također, uzete vrijednosti preporučenih dnevnih unosa (RDA) za pojedine nutrijente te su uspoređene s ukupnim vrijednostima koje sadržava hrana za dojenčad zajedno s vrijednostima pojedinih elemenata u prirodnoj mineralnoj i prirodnoj izvorskoj vodi.

Slijedom svih napravljenih izračuna Hrvatska agencija za hranu donijela je slijedeći zaključak: ne preporučuje se označavanje prirodne mineralne i prirodne izvorske vode navodom “pogodno za pripremu hrane za dojenčad”.

Cjelokupno Znanstveno mišljenje Hrvatske agencije za hranu o označavanju prirodne mineralne vode i izvorske vode navodom „pogodna za pripremu hrane za dojenčad” pročitajte na:

http://www.hah.hr/upisnik_z_m.php?id=20

Preporučite nas: