back to top

crolab

CROLAB 12. međunarodna konferencija kompetentnost laboratorija – Vinkovci 2016
Vinkovci
19. – 22. listopada 2016.

27/09/2016 14:23

Rok za slanje sažetaka postera na hrvatskom i engleskom jeziku je 30. rujna 2016.

Više informacija o konferenciji pročitajte na službenoj web stranici.

Preporučite nas: