back to top

Ana Marija Crnić

Ana Marija Crnić, dipl. ing.
Načelnica Sektora državne i granične sanitarne inspekcije, Uprava za unapređenje zdravlja
Ministarstvo zdravlja, Zagreb, Hrvatska

03/10/2016 10:58

Ana Marija Crnić diplomirala je na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je stekla zvanje diplomiranog inženjera prehrambene tehnologije, smjer biokemijsko inženjerstvo. Nakon diplome radi u privatnom sektoru na različitim poslovima u području prehrane i ugostiteljstva. U svibnju 2004. godine počinje raditi kao sanitarna inspektorica u Gradskom uredu za zdravstvo Grada Zagreba, pri čemu obavlja inspekcijske, upravne i stručne poslove u područjima nadležnosti sanitarne inspekcije: sigurnost hrane, predmeti opće uporabe, izvori neionizirajućih zračenja, zaštita pučanstva od zaraznih bolesti, promet, uporaba i zbrinjavanje kemikalija i biocidnih proizvoda, promet genetski modificiranih organizama, provođenje javnozdravstvenih mjera za zaštitu zdravlja ljudi od štetnih čimbenika okoliša.

Od travnja 2009. godine postaje voditeljicom Službe državne sanitarne inspekcije u Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi čiji djelokrug rada osim inspekcijskih, upravnih i stručnih poslova iz nadležnosti sanitarne inspekcije obuhvaća i poslove izrade strateških ciljeva, izvještavanja o realizaciji postavljenih ciljeva, izrade nacrta prijedloga propisa iz područja sanitarne inspekcije koji se usklađuju s pravnom stečevinom Europske unije, izrade mišljenja i procedura o primjeni propisa iz područja sanitarne inspekcije, izrade mišljenja na nacrte prijedloga zakona, te mišljenja i suglasnosti na podzakonske propise drugih tijela državne uprave u pitanjima koja ulaze u djelokrug sanitarne inspekcije. Tijekom 2012. godine postaje načelnica Sektora državne i granične sanitarne inspekcije u Ministarstvu zdravlja što radi i danas.

U proteklih 12 godina rada u sanitarnoj inspekciji sudjelovala je na mnogim znanstvenim i stručnim skupovima te edukacijama iz područja sigurnosti hrane kao sudionik te kao predavač. Sudjeluje u izradi i zajedničkom kreiranju politike u području sigurnosti hrane s Ministarstvom poljoprivrede te drugim tijelima i institucijama uključenim u sustav sigurnosti hrane u Republici Hrvatskoj.

Preporučite nas: