back to top

naslovnica-kemijske-opasnosti

Besplatno preuzmite knjigu „Kemijske i fizikalne opasnosti u hrani“

17/04/2013 8:19

Knjiga Kemijske i fizikalne opasnosti u hrani nastala je na inicijativu Znanstvenog odbora za biološke, kemijske i fizikalne opasnosti u hrani Hrvatske agencije za hranu, a namjena joj je širu javnost upoznati s kemijskim i fizikalnim onečišćivačima, koje se mogu naći u hrani, te na znanstveno utemeljenim činjenicama opisati njihove karakteristike, razloge uporabe kao i  mogući utjecaj na zdravlje ljudi.

Autori knjige su prof. dr sc. Frane Delaš, prof. dr. sc. Kata Galić, prof dr. sc. Đurđa Vasić-Rački, prof. dr. sc. Tomislav Klapec, mr. sc. Dubravka Kipčić, mr. sc. Marijan Katalenić, Nino Dimitrov, dipl. ing. i Bojan Šarkanj, dipl. ing.

Kemijske i fizikalne opasnosti u hrani su opisane u šest poglavlja, a na kraju knjige se nalazi rječnik korištenih pojmova i kratica te životopisi autora. Knjiga ima 265 stranica, a nakladnik je Hrvatska agencija za hranu.

Zbog velike zainteresiranosti, Hrvatska agencija za hranu odlučila je omogućiti besplatno preuzimanje na Knjiga kemijske i fizikalne opasnosti.

Preporučite nas: