back to top

UrlBernhard

Bernhard Url – imenovan vršiteljem dužnosti izvršnog direktora EFSA-e

25/10/2013 10:00

Upravni odbor Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA)  imenovao  je  Bernharda Urla kao vršitelja dužnosti  izvršnog direktora.  Dr. Url preuzima dužnosti  izvršnog direktora EFSA sve do trajnog imenovanja koje će uslijediti nakon  provedbe natječaja od strane Europske komisije.
Više informacija o imenovanju  Bernharda  Urla te o njegovom dosadašnjem iskustvu možete pronaći na web stranici EFSA: http://www.efsa.europa.eu/

Preporučite nas: