back to top

Batinić Sermek Marija

Batinić Sermek Marija
Voditeljica Službe
Ministarstvo poljoprivrede
Zagreb, Hrvatska

12/10/2018 12:59

Rođena je 1984. godine. Završila je Opću gimnaziju, te je zatim 2009. godine diplomirala na na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i stekla zvanje dipl. ing. prehrambene tehnologije, smjer nutricionizam.

Prvo iskustvo stječe u nutricionističkim savjetovalištima Naturhouse i Poliklinici Leptir gdje je tijekom 5 godina radila na izradi preporuka za prehranu i planova prilagođenih pojedinim prehrambenim potrebama, dijetoterapijskim smjernicama, analizi sastava tijela i dr.

2013. godine karijeru nastavlja u Ministarstvu poljoprivrede, gdje radi i danas na poslovima izrade zakonodavstva, planova i strategija u području označavanja i kvalitete hrane, Codex Alimentarius standarda te sprječavanja nastajanja otpada od hrane. U najnovije vrijeme intenzivno se bavi razvojem politike za uspostavu efikasnog sustava doniranja hrane te na razvoju politike za sprječavanje nastajanja otpada od hrane u RH.

U područjima nadležnosti, sudjeluje kao predstavnik Republike Hrvatske u radnim skupinama pri Europskoj komisiji i Vijeću. Također, članica je Platforme za otpad i gubitke hrane koju je osnovala Europska komisija. Sudjeluje kao predavač na radionicama, seminarima i kongresima na temu nadležnosti.

Poznaje engleski, njemački i talijanski jezik.

Preporučite nas: