back to top

Aflatoksini – ima li mjesta panici?
Osijek,
01. ožujka 2013.

U organizaciji udruge TehnOS na  Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek održati će se predavanje naslova: “Aflatoksini – ima li mjesta panici?. Predavanja će održati prof. dr. sc. Tomislav Klapec i Bojan Šarkanj, dipl. ing. u petak, 1. ožujka. 2013. godine, sa početkom u 18.00 h, u Vijećnici Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek, Franje Kuhača 20, Osijek.

Preporučite nas: