back to top

Logo najava skupa Vukovar

9. međunarodni znanstveno-stručni skup Poljoprivreda u zaštiti prirode i okoliša,
Vukovar,
6.- 8. lipnja 2016.

24/11/2015 16:01

Više o skupu pročitajte ovdje.

Preporučite nas: