back to top

7. Međunarodna ljetna škola procjene rizika i komunikacije o riziku u području sigurnosti hrane
25. lipnja – 6. srpnja 2018.
Tečaj Sigurnost hrane i upravljanje rizikom
9. – 11. srpnja 2018.
Berlin

03/01/2018 9:46

Njemački Savezni institut za procjenu rizika (BfR) i ove godine organizira Međunarodnu ljetnu školu procjene rizika i komunikacije o riziku u području sigurnosti hrane. Predavači u ljetnoj školi su visoko kvalificirani i iskusni znanstvenici iz BfR-a, kao i vanjski stručnjaci s bogatim, dugogodišnjim iskustvom u kemijskoj i mikrobiološkoj procjeni rizika.

Rok za prijave je 23. veljače 2018.

Uz BfR-ovu ljetnu školu njemački Savezni ured za zaštitu potrošača i sigurnost hrane (BVL) nudi napredni tečaj Sigurnost hrane i upravljanje rizikom, koji će se održati na istoj lokaciji.

Više informacija o BfR-ovoj ljetnoj školi pročitajte ovdje.

Više informacija o BVL tečaju pročitajte ovdje.

Preporučite nas: