back to top

12. međunarodni simpozij agronoma

52. hrvatski i 12. međunarodni simpozij agronoma
Dubrovniku
12. – 17. veljače 2017.

21/09/2016 15:06

Osnovni cilj Simpozija je upoznati agronome i širu javnost s rezultatima najnovijih znanstvenih istraživanja naših i inozemnih stručnjaka te na taj način omogućiti bolji prijenos znanstvenih postignuća u poljoprivrednu proizvodnju. Želja je uspostaviti bolju suradnju znanstvenika sa sveučilišta, znanstvenih ustanova te stručnjaka iz poljoprivrede, industrije, trgovine i ostalih srodnih djelatnosti, odnosno proizvođača iz Hrvatske, Europe i Svijeta u zajedničkom interesnom području znanosti i poljoprivredne prakse.

Detaljnije informacije možete naći na web stranici Simpozija.

Preporučite nas: