back to top

22. konferencija o mikrobiologiji hrane
Brisel, Belgija
21.–22. rujna 2017.

07/07/2017 9:23

Rok za prijave je 2. rujna 2017.

Više informacija o konferenciji pročitajte na službenoj web stranici.

Preporučite nas: