back to top

Nova pravila za označavanje hrane od 13. prosinca 2014.

02/12/2014 8:42

Uredba (EU) br. 1169/2011 o informiranju potrošača o hrani propisuje pravila koja se primjenjuju na označavanje hrane, a njena je provedba osigurana Zakonom o informiranju potrošača o hrani.

Osnovni razlog zašto se zahtijevaju obvezne informacije o hrani je taj da se potrošačima omogući prepoznavanje i pravilna upotreba hrane kako bi  donijeli pravilnu odluku o kupnji sukladno njihovim pojedinačnim prehrambenim potrebama.

Informacije o hrani su sve informacije koje se odnose na hranu, a dostupne su krajnjem potrošaču putem etiketa, drugog popratnog materijala ili na bilo koji drugi način, uključujući sredstva moderne tehnologije ili verbalne komunikacije. Informacije o hrani moraju biti točne, jasne i lako razumljive potrošaču. Navedene informacije ne smiju biti obmanjujuće glede karakteristika hrane, osobito njezine prirode, identiteta, svojstava, sastava, količine, roka trajanja, zemlje ili mjesta podrijetla, načina proizvodnje. Također se hrani ne smiju pripisivati učinci ili svojstava koje ta hrana nema, niti ukazivati na posebne karakteristike hrane kada u stvarnosti sva slična hrana posjeduje te karakteristike, osobito posebnim isticanjem prisutnosti ili odsutnosti određenih sastojaka i/ili hranjivih tvari.

Uredbom su uvedeni noviteti u označavanju hrane u odnosnu na trenutna pravila označavanja, s ciljem bolje informiranosti potrošača o hrani. Neke od najvažnijih promjena su:

• bolja čitljivost (propisana veličina slova- 1,2 mm, definirano vidno polje, glavno vidno polje);

• označavanje alergena u popisu sastojaka (naglašavanje uporabom vrste pisma koja se jasno razlikuje od vrste pisma ostalih sastojaka);

• nazivi hrane, odnosno obvezni podaci koji moraju pratiti naziv hrane;

• nove odredbe vezano za navođenje zemlje ili mjesta podrijetla;

• obvezno navođenje datuma smrzavanja za smrznuto meso, pripravke od smrznutog mesa i smrznute neprerađene proizvode ribarstva;

• posebni zahtjevi označavanja mljevenog mesa;

• nutritivna deklaracija (obvezno navođenje hranjivih vrijednosti hrane).

Uredba se mora primjenjivati od 13. prosinca 2014. godine dok će nutritivno označavanje biti obvezno tek od 13. prosinca 2016. Međutim subjekti koji će se odlučiti za dobrovoljno navođenje nutritivne deklaracije na hrani i prije 2016., u razdoblju od 13. prosinca 2014. morat će je navoditi po “novom” sukladno Uredbi.

Sva hrana koja će biti stavljena na tržište ili označena prije 13. prosinca 2014. godine, a koja ne ispunjava zahtjeve ove Uredbe, može se prodavati do iscrpljenja zaliha.

Preporučite nas: