back to top

2. međunarodni Kongres o sigurnosti i kvaliteti hrane
Životni ciklus hrane
Opatija
13.-16. studenoga 2018.

04/07/2018 10:10

Rok prijave za nižu kotizaciju je 15. rujna 2018.

Više informacija o Kongresu pročitajte na službenim web stranicama.

Preporučite nas: