back to top

2. EFSA-ina znanstvena konferencija „Shaping the Future of Food Safety, Together“
Milano, Italija
14.- 16. listopada 2015.

11/03/2015 14:42

EFSA, u sklopu međunarodne izložbe EXPO 2015. u Milanu, 14.- 16. listopada 2015., organizira “2. znanstvenu konferenciju „Shaping the Future of Food Safety, Together”. Ciljevi konferencije su razmotriti izazove i prilike za procjenu rizika kako bi doprinijeli razvoju i evaluaciji politika u području sigurnosti hrane. Konferencija je namijenjena procjeniteljima rizika, upraviteljima rizikom, komunikatorima te znanstvenicima koji rade ili imaju interese u području znanstvene procjene rizika.

Sudjelovanje na konferenciji je besplatno. Kako je broj mjesta ograničen, prijava putem on-line obrasca je obvezna, a rok za prijavu je 15. svibnja 2015.

EFSA posebno poziva mlade istraživače da se pridruže konferenciji te dostave sažetke za poster sekcije do 3. travnja 2015. Kako bi im olakšala sudjelovanje na konferenciji, EFSA će pokriti troškove puta i smještaja za oko 100 odabranih mladih znanstvenika iz zemalja članica EU i ostalih zemalja. Detalje o inicijativi za mlade istraživače pročitajte na: http://www.efsaexpo2015.eu/young-researcher-initiative/

Više informacija o konferenciji pročitajte na: http://www.efsaexpo2015.eu/

Program: http://www.efsaexpo2015.eu/programme/

Preporučite nas: