back to top

Bratislava

14. međunarodna konferencija „Trenutno stanje i perspektive analitičke kemije u praksi“
Bratislava, Slovačka
3. – 6. svibnja 2016.

05/02/2016 14:43

Konferenciju organizira Institut za analitičku kemiju Slovačkog tehničkog sveučilišta u Bratislavi.

Rok za prijave za sudjelovanje je 24. ožujka 2016., registracija je moguća preko mail adrese svetlana.hrouzkova@stuba.sk.

Rok za slanje sažetaka je 4. travnja 2016.

Više informacija o konferenciji pročitajte ovdje.

Preporučite nas: