back to top

13. simpozij Znanstvenog vijeća Belgijske agencije za sigurnost hrane – Kemijski rizici u prehrambenom lancu: izazovi za procjenitelje i upravljače rizikom
Brisel, Belgija
24. studenog 2017.

30/10/2017 13:18

Rok za prijave je 17. studenog 2017.

Više o simpoziju pročitajte na službenim stranicama.

Preporučite nas: