back to top

12. Konferencija o sigurnosti i kvaliteti hrane

12. Konferencija o sigurnosti i kvaliteti hrane
Opatija
07.-09. svibnja 2018.

12/04/2018 14:41

Rok prijave 04. svibnja 2018.

Više informacija o konferenciji pročitajte na službenim web stranicama.

Preporučite nas: