back to top

CROLAB logo

12. konferencija CROLAB-a kompetentnost laboratorija – Vinkovci 2016
Vinkovci
19. – 22. listopada 2016.

15/07/2016 8:24

Rok za slanje sažetaka je 24. rujna 2016.

Detaljnije informacije o konferenciji pročitajte ovdje.

Preporučite nas: