back to top

11. međunarodni znanstveno-stručni skup HRANOM DO ZDRAVLJA
Split
18. i 19. listopada 2018.

20/04/2018 11:17

Rok prijave sudjelovanja i dostave sažetaka je 1. srpnja 2018.

Više informacija o skupu pročitajte na službenim web stranicama.

Preporučite nas: