back to top

Svjetski dan hrane 2016

Program

ČETVRTAK, 13. LISTOPADA 2016.
18:00
Projekcija dokumentarnog filma “10 MILIJARDI – ŠTO JE NA VAŠEM TANJURU?”, Kino Uranija, Osijek
PETAK, 14. LISTOPADA 2016.
MEĐUNARODNI SKUP: KLIMA SE MIJENJA. HRANA I POLJOPRIVREDA MORAJU TAKOĐER., Aula Magna, Poljoprivredni fakultet u Osijeku
09:30 – 10:00
Prijava sudionika
10:00 – 10:30
Pozdravni govori
  • Nacionalna himna, Vokalni ansambl “Brevis”
  • Andrea Gross Bošković, ravnateljica Hrvatske agencije za hranu (HAH)
  • Denis Ambruš, zamjenik gradonačelnika grada Osijeka
  • Željko Kraljičak, zamjenik župana Osječko-baranjske županije
  • Reuben Sessa, savjetnik za klimatske promjene, FAO Regionalni ured za
   Europu i Centralnu Aziju
  • Ružica Palić Kramarić, pomoćnica ministra, Ministarstvo zdravlja
  • Tomislav Kiš, pomoćnik ministra, Ministarstvo poljoprivrede

10:30 – 11:00
Pauza za kavu i čaj + izjave za medije
11:00 – 12:40
PLENARNA IZLAGANJA, 1.DIO
11:00 – 11:20
KLIMATSKI PAMETNA POLJOPRIVREDA – ODRŽIVI RAZVOJ U OZRAČJU KLIMATSKIH PROMJENA – dr.sc. Reuben Sessa, koordinator za Europu i Centralnu Aziju za područje klimatskih promjena i energije, FAO Regionalni ured za Europu i Centralnu Aziju, Budimpešta, Mađarska
11:20 – 11:40
20 GODINA NAKON SVJETSKOG SAMITA O HRANI, RIM 1996.: OD “HRANE ZA SVE!” DO BILANCE UGLJIKA U TLU KAO SMJERNICE ODRŽIVOG GOSPODARENJA U IZMIJENJENIM KLIMATSKIM UVJETIMA – akademik Ferdo Bašić, prof. emeritus, član HAZU, sudionik samita, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska
11:40 – 12:00
EFSA – KLIMATSKE PROMJENE KAO POTENCIJALNI POKRETAČ RIZIKA U NASTAJANJU U PODRUČJU SIGURNOSTI HRANE – Angelo Maggiore, Odjel za Znanstveno vijeće i rizike u nastajanju, EFSA, Parma, Italija
12:00 – 12:20
KLIMATSKE PROMJENE I MIKOTOKSINI – IZAZOV U KREIRANJU POLITIKE I ZAKONODAVSTVA – Ana Marija Crnić, dipl.ing., načelnica Sektora državne i granične sanitarne inspekcije, Uprava za unapređenje zdravlja, Ministarstvo zdravlja, Zagreb, Hrvatska
12:20 – 12:40
RASPRAVA
12:40 – 13:00
Pauza za kavu i čaj + izjave za medije
13:00 – 15:00
PLENARNA IZLAGANJA, 2.DIO
13:00 – 13:20
PRILAGODBA KLIMATSKIM PROMJENAMA – AKTIVNOSTI NA EUROPSKOJ I NACIONALNOJ RAZINI – Žana Počuča, dipl.ing.bioteh., viša stručna savjetnica, Uprava za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i mora, Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Zagreb, Hrvatska
13:20 – 13:40
ULOGA METEOROLOŠKE SLUŽBE U PRILAGODBI POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE NA KLIMATSKE PROMJENE I VREMENSKE EKSTREME – dr.sc. Branka Ivančan – Picek, pomoćnica ravnatelja, Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ), Zagreb, Hrvatska
13:40 – 14:00
ZDRAVSTVENE I EKONOMSKE POSLJEDICE OD BOLESTI KOJE SE PRENOSE VEKTORIMA – UTJECAJ KLIMATSKIH PROMJENA? – Tomislav Kiš, dr.vet.med, pomoćnik ministra, Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane, Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb, Hrvatska
14:00 – 14:20
PRILAGODBA POLJOPRIVREDE KLIMATSKIM PROMJENAMA – prof.dr.sc. Danijel Jug, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, Osijek, Hrvatska
14:20 – 14:40
JESTIVI KUKCI KAO HRANA ZA LJUDE I ŽIVOTINJE – NOVI IZAZOVI – Andrea Gross Bošković, dip.ing.preh.teh. i bioteh., ravnateljica, Hrvatska agencija za hranu, Osijek, Hrvatska
14:40 – 15:00
RASPRAVA, ZAKLJUČCI I ZATVARANJE SKUPA
15:00
RUČAK
Program konferencije možete preuzeti ovdje.