back to top

Svjetski dan hrane 2016

Kontakt

Za sva pitanja i/ili nejasnoće, kontaktirajte nas na:

Tel: +385 31 227 636
Mob: +385 91 323 5553
E-mail: komunikacija@hah.hr