back to top

Spasimo hranu

 • Annette Myriam
  Savjetnik – prehrambeni tehnolog
  FAO Regionalni ured za Europu i Centralnu Aziju
  Budimpešta, Mađarska
  Annette Myriam

  Gđa Annette ima petnaest godina stručnog iskustva u tehničkim područjima (gubitak hrane i otpad od hrane, pitanja vezana za One Health organizaciju, nutricionizam, sigurnost i kvaliteta hrane, analiza lanca vrijednosti), komunikaciji i mobilizaciji resursa/partnerstva u hrani i poljoprivredi. Razvijala je svoje vještine u humanitarnim i razvojnim organizacijama te u poslovnim i istraživačkim odjelima.

  Pridružila se FAO-u 2012. godine kao stručna suradnica u Odjelu za sigurnost i kvalitetu hrane. Pridonijela je razvoju i implementaciji projekata za razvoja kapaciteta na regionalnoj i nacionalnoj razini, uključujući i regionalni projekt razvoja politike sigurnosti hrane u Zapadnoj Africi. Tijekom 2015. – 2018. radila je za globalnu inicijativu o gubitku hrane i smanjenju otpada kao savjetnik u FAO-ovom sjedištu u Rimu i FAO-ovom regionalnom uredu za Afriku. Myriam je bila odgovorna za tehničku provjeru izvješća o procjeni gubitaka hrane iz više od 15 afričkih zemalja, razvoju tehničkih i zakonodavnih materijala, te organizaciji orijentacijskih radionica o strategiji s više zainteresiranih strana o upravljanju gubicima nastalim nakon žetve žitarica.

  Prije FAO-a, Myriam je radila u privatnom sektoru i za različite nevladine organizacije u Egiptu i Francuskoj.

  Myriam je po nacionalnosti Francuskinja. Diplomirala je 2003. prehrambenu znanost i tehnologiju – smjer nutricionizam i sigurnost hrane na Institutu AgroSup Dijon u Francuskoj. Magistrirala je na Međunarodnom centru za visoko obrazovanje za poljoprivredne znanosti Montpellier SupAgro u Francuskoj.

 • Batinić Sermek Marija
  Voditeljica Službe
  Ministarstvo poljoprivrede
  Zagreb, Hrvatska
  Batinić Sermek Marija

  Rođena je 1984. godine. Završila je Opću gimnaziju, te je zatim 2009. godine diplomirala na na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i stekla zvanje dipl. ing. prehrambene tehnologije, smjer nutricionizam.

  Prvo iskustvo stječe u nutricionističkim savjetovalištima Naturhouse i Poliklinici Leptir gdje je tijekom 5 godina radila na izradi preporuka za prehranu i planova prilagođenih pojedinim prehrambenim potrebama, dijetoterapijskim smjernicama, analizi sastava tijela i dr.

  2013. godine karijeru nastavlja u Ministarstvu poljoprivrede, gdje radi i danas na poslovima izrade zakonodavstva, planova i strategija u području označavanja i kvalitete hrane, Codex Alimentarius standarda te sprječavanja nastajanja otpada od hrane. U najnovije vrijeme intenzivno se bavi razvojem politike za uspostavu efikasnog sustava doniranja hrane te na razvoju politike za sprječavanje nastajanja otpada od hrane u RH.

  U područjima nadležnosti, sudjeluje kao predstavnik Republike Hrvatske u radnim skupinama pri Europskoj komisiji i Vijeću. Također, članica je Platforme za otpad i gubitke hrane koju je osnovala Europska komisija. Sudjeluje kao predavač na radionicama, seminarima i kongresima na temu nadležnosti.

  Poznaje engleski, njemački i talijanski jezik.

 • Gassin Anne-Laure
  Uprava za zdravlje i sigurnost hrane (SANTE)
  Europska komisija
  Brussels, Belgija
  Anne-Laure Gassin

  Anne-Laure Gassin pridružila se Europskoj komisiji 2013. godine, gdje radi na razvoju politike sprječavanja otpada od hrane. Od 2003. godine, u Europskoj agenciji za sigurnost hrane (EFSA), obnašala je dužnost direktorice za komunikacije, gdje je razvila i implementirala EFSA-inu strategiju komunikacije rizikom.

  Prije toga, više od 15 godina provela je u tvrtki Kellogg, gdje je radila na poslovima komunikacije vezane za prehranu (nutrition communication) te znanstvenim i regulatornim poslovima.

  1981. godine diplomirala je biologiju na Sveučilištu Harvard, a magistarsku diplomu u području medicinskog managementa i marketinga stekla je 1987. godine na École Supérieure de Commerce u Parizu.

 • Gross-Bošković Andrea, dipl.ing. preh.teh i bioteh.
  Savjetnica ravnatelja
  Hrvatska agencija ta hranu (HAH)
  Osijek, Hrvatska
  Andrea Gross Bošković

  Rođena u Zagrebu. Po završetku srednje matematičko-informatičke škole upisala studij na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje je diplomirala 1995. godine na dva smjera, prehrambeno inženjerstvo i biokemijsko inženjerstvo.

  Prvo zaposlenje u kemijskoj tvornici “ Meteor “ Đakovo, na mjestu voditelja laboratorija za kontrolu i razvoj novih proizvoda. Od siječnja 2005. godine radi u Hrvatskoj agenciji za hranu, najprije kao voditeljica Odjela analize rizika, a nakon reorganizacije, kao načelnica Odjela za procjenu rizika. U međuvremenu, od lipnja 2007. do lipnja 2008. radila kao v. d. zamjenica ravnatelja. Od 01.07. 2013. do 31.05.2018. kao ravnateljica, a po isteku mandata prelazi na mjesto savjetnika ravnatelja.

  Na Prehrambeno tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Osijeku trenutno završava poslijediplomski doktorski studij prehrambene tehnologije.

  U proteklom razdoblju završila niz domaćih i inozemnih edukacija vezanih za procjenu rizika te obavještavanje o rezultatima procjene rizika u zemlji i inozemstvu, kao i uvođenje i kontrolu HACCP sustava u prehrambenoj industriji.

  Članica je EFSA-ine radne grupe za rizike u nastajanju (Emerging Risk Exchange Network), zamjena za člana EFSA-ine radne grupe za mikrobiološke rizike (Scientific Network on microbiological risks) i te zamjena nacionalnog predstavnika u Savjetodavnom vijeću EFSA-e (Advisory Forum). Tijekom pregovora bila je članica radne skupine za pripremu pregovora – pravne stečevine Europske unije, Poglavlje 12. – Sigurnost hrane, veterinarstvo i fitosanitarna zaštita, a stalna je članica Hrvatskog društva kemijskih inženjera i tehnologa, Hrvatskog društva prehrambenih tehnologa, biotehnologa i nutricionista te Hrvatskog mikrobiološkog društva.

 • Popović Filipović Tanja
  Predsjednica
  Centar za edukaciju i informiranje potrošača (CEIP)
  Osijek, Hrvatska
  Tanja Popović Filipović

  Više od 12 godina aktivno se bavi pravima potrošača, a posljednjih 5 s posebnim naglaskom na sigurnost i kvalitetu hrane, te stvaranje otpada od hrane.

  8 godina bila je dopredsjednica krovne organizacije za zaštitu potrošača – Saveza udruga za zaštitu potrošača Hrvatske.

  Kao članica Nacionalnog vijeća za zaštitu potrošača aktivno je sudjelovala u izradi nacionalnih programa za zaštitu potrošača kao temeljnog dokumenta za provedbu politike zaštite potrošača u Hrvatskoj.

  Edukaciju o provedbi komunikacijskih kampanja edukacije potrošača stekla je Bruxellesu gdje je bila uključena u BEUC-ov program TRACE -jačanje kapaciteta potrošačkih organizacija.

  Trenutno radi kao nacionalna voditeljica tima na projektu Consumer Classroom i koordinatorica projekta Globalni pristup učenju o stvaranju otpada iz hrane u neformalnom obrazovanju.

  Članica je Upravnog vijeća Hrvatske agencije za hranu, članica Vijeća za GMO pri Ministarstvu zdravlja i Savjeta za razvoj civilnog društva (Vlada Republike Hrvatske, Ured za udruge ).

 • Vandenschrik Jacques
  Predsjednik
  European Food Banks Federation (FEBA)
  Brussels, Belgium
  Vandenschrik Jacques

  Rođen i odrastao u Belgiji, njegova edukacija bila je prvenstveno orijentirana prema javnom zdravstvu. S magistarskom titulom iz zdravstvenih znanosti koju je stekao na Sveučilištu Libre de Bruxelles, započeo je karijeru u Somaliji, radeći za Europski razvojni fond gdje je bio upućen na rad u Opću bolnicu u Mogadishu. Nakon povratka u Belgiju, preuzeo je dužnost voditelja bolnice u lokalnoj sveučilišnoj klinici gdje je radio narednih šest godina, a potom je prihvatio radno mjesto voditelja Odjela za ljudske resurse velike industrijske grupe u Južnoj Africi, pripremajući organizaciju za političke promjene ranih 90-ih godina. Nakon toga, osnovao je vlastitu tvrtku specijaliziranu za istraživanje, razvoj i marketing antiseptika.

  Tijekom 25 godina boravka u Južnoj Africi, bio je Počasni konzul Belgije za Istočni Kap.

  Godine 2007. zbog zdravstvenih razloga , vratio se u Belgiju te se upoznao s radom lokalnih banaka hrane. Ubrzo je preuzeo vodstvo lokalne banke hrane u Tournaiu, a od njega je također zatraženo da preuzme mjesto podpredsjednika belgijske Federalne banke hrane. Odigrao je i presudnu ulogu u razvoju IT platforme za efikasnu organizaciju banaka hrane, dobrotvornih organizacija i upravljanja korisnicima.

  Godine 2015., postaje član Upravnog odbora Europske federacije banaka hrane (FEBA), čije predsjedništvo preuzima u listopadu 2016., te će dužnost obnašati do 2021. godine. Sudjelovao je u nekoliko europskih platformi kao što je EU platforma o bacanju hrane i otpadu od hrane.
  Ima dvoje djece i troje unučadi, Jacques uživa u klasičnoj glazbi te čitanju i pisanju kada ne sudjeluje u aktivnostima banaka hrane koje oduzimaju veći dio njegovog vremena.