Shira Tabachnikoff
Savjetnica za međunarodnu suradnju
Odjel za komunikacije i međunarodne odnose
Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA)

03/06/2015
Opširnije