Dr. sc. Mária Szeitzné-Szabó
Uprava za procjenu rizika porijeklom iz hrane
Nacionalni ured za sigurnost prehrambenog lanca (NEBIH), Mađarska

07/06/2015
Opširnije